Skip to main content

   ข่าวประชาสัมพันธ์

21 มิถุนายน 2567
พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และนาง ...
19 มิถุนายน 2567
“เสธ.ยอด” พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานฟอนซา และ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาย ...
19 มิถุนายน 2567
สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กฟผ. และจังหวัดพะเยา ผนึกกำลัง เดินหน้าจัดศึกยกเหล็ก 2 รายการใหญ่ EGA ...

   กิจกรรม - การแข่งขัน

   วิดีโอการแข่งขัน