การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

View Calendar

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3
ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ข.ก.5 จังหวัดขอนแก่น

ResultBook_สรุปผลการแข่งขันยุวชน

ResultBook_สรุปผลการแข่งขันเยาวชน

Close Menu