การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

View Calendar

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระเบียบการแข่งขันระดับเยาวชน

หนังสือเชิญเข้าร่วมแข่งขัน

Start Book

กำหนดการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขัน

Close Menu