สรุปผลงานสมาคม ปี 2562

สรุปผลการแข่งขัน_EGAT ยุวชน 62 สรุปผลการแข่งขัน_ EGAT เยาวชน 62 สรุปผลการแข่งขัน_ Egat_ประชาชน 62 สรุปผลการแข่งขัน_ EGAT’s Cup International Weightlifting Championships 2019 สรุปผลการแข่งขัน_ การแข่งขันกีฬานักเรียน 62…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2561

สรุปผลการแข่งขัน_ASIAN GAMES 2018_INA สรุปผลการแข่งขัน_ Test Event_ASIAN GAMES 2018_INA สรุปผลการแข่งขัน_ 2018 IWF World Championships_Ashgabat-TKM สรุปผลการแข่งขัน_ Youth Olympic Games 2018_ARG สรุปผลการแข่งขัน_ 2018…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2560

สรุปผลงานสมาคม ประจำปี 2560 สรุปผลการแข่งขัน_2017 AWF Senior Championships - ASHGABAT_TKM สรุปผลการแข่งขัน_2017 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS_BANGKOK_THA สรุปผลการแข่งขัน_ 2017 IWF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS_Tokyo-JPN…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2559

สรุปผลงานสมาคม ประจำปี 2559 สรุปผลการแข่งขัน_2016 Asian Junior Championship_JPN สรุปผลการแข่งขัน_ 2016 Asian Youth Championship_JPN สรุปผลการแข่งขัน_ 2016 IWF JUNIOR WORLD CHAMPIONSHIPS_TBILISI - GEO…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2558

สรุปผลงานสมาคม ประจำปี 2558 สรุปผลการแข่งัน_2015 Asian Youth Weightlifting Championships Doha, QATAR สรุปผลการแข่งัน_ 2015 Asian Junior Weightlifting Championships Doha, QATAR สรุปผลการแข่งัน_ EGAT_YOUTH…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2556

สรุปผลงานสมาคม ประจำปี 2556 สรุปผลการแข่งขัน_ 2013 IWF Youth World Championships TASHKENT - UZB สรุปผลการแข่งชัน_2013 Asian Weightlifting Championships สรุปผลการแข่งขัน_2013 Asian Junior Weightlifting…

Continue Reading

สรุปผลงานสมาคม ปี 2554

สรุปผลงานสมาคม ประจำปี 2554 สรุปผลการแข่งขัน_2011 Youth Asian Weightlifting Championships สรุปผลการแข่งขัน 2011 Junior Asian Weightlifting Championships สรุปผลการแข่งขัน 2011 IWF YOUTH WORLD CHAMPIONSHIPS

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu