อิทธิศักดิ์ อาษานอก เจ้าของสถิติเยาวชนประเทศไทยจาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ 3 เหรียญทอง

อิทธิศักดิ์ อาษานอก เจ้าของสถิติเยาวชนประเทศไทยจาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ 3 เหรียญทอง

รุ่น 109 กิโลกรัมชาย อิทธิศักดิ์ อาษานอก เจ้าของสถิติเยาวชนประเทศไทยจาก โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา ได้ 3 เหรียญทอง สแน็ทช์ 123 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 156 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 279 กิโลกรัม /,ขณะที่ฐิติกร ผิวอ่อน จากสมาคมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดศรีสะเกษ ทีมเอ.ได้ 2 เหรียญเงิน จากสแน็ทช์ 122 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 276 กิโลกรัม, และ 1 ทองแดงจากคลีนแอนด์เจิร์ก 154 กิโลกรัม ส่วนพีรพล ปัญจพันดอน จากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีได้ 1 เหรียญเงิน จากคลีนแอนด์เจิร์ก 155 กิโลกรัม, 2 เหรียญทองแดง จากสแน็ทช์ 112 กิโลกรัม และ น้ำหนักรวม 267 กิโลกรัม

Close Menu