“สารต้องห้าม” เรื่องที่ควรรู้และต้องรู้!!!!

“สารต้องห้าม” เรื่องที่ควรรู้และต้องรู้!!!!

วงการกีฬาโลกกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามในนักกีฬา บ้านยกเหล็กไทยไม่เคยนิ่งนอนใจเช่นกัน จัดสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยวิทยากรจากสำนักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม ร.ร.บ้านไผ่ ขก 5 จ.ขอนแก่น เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(วันศุกร์ที่ 14 มิ.ย. 2562)

Close Menu