สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่า.กฟผ.คนใหม่

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่า.กฟผ.คนใหม่

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯร่วมแสดงความยินดี ผู้ว่า.กฟผ.คนใหม่
วันนี้ (15 ธ.ค.) พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าพบนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 15 ณ ที่ทำการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ในฐานะที่กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักมาอย่างต่อเนื่องมากว่า 17 ปี จนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นักกีฬายกน้ำหนักของไทยประสบความสำเร็จบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ในโอกาสนี้ มี นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ อุปนายกฯ , นายธงชัย วรไพจิตร อุปนายกฯ, นายรชต ยอดบางเตย อุปนายกฯนางธรพรรษธร วจีธัญเจริญกุล กรรมการบริหารฯ,พันโทหญิง อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการฯ และนายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมยินดีด้วย

Close Menu