วันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ ๘๗ ปี

วันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ ๘๗ ปี

เติบโตอย่างมั่นคง

เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค.๖๓ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพลศึกษา ครบรอบ ๘๗ ปี ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ นำโดย นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ อุปนายกฯ ,นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย อุปนายกฯ และ พันเอกศิขรัชฐ์ เอมโกษา หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการฯ พร้อมกันนี้ ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ยังมอบอุปกรณ์กีฬาจำนวนหนึ่ง เพื่อให้กรมพลศึกษานำไปใช้ในกิจกรรมของกรมพลศึกษาต่อไป

Close Menu