รจนา แสนพวง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ รับ 3 เหรียญทอง รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง

รจนา แสนพวง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ รับ 3 เหรียญทอง รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง

รุ่น 49 กิโลกรัมหญิง รจนา แสนพวง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ คว้า 3 เหรียญทอง สแนทช์ 70 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม และ น้ำหนักรวม 160 กิโลกรัม ขณะที่ นงนภัส สิงห์ลา จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ทีมเอ ได้ 3 เหรียญเงิน สแนทช์ 66 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 76 กิโลกรัม และ น้ำหนักรวม 142 กิโลกรัม และ กัญญารัตน์ พ่วงแพ จากโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ 3 เหรียญทองแดง สแนทช์ 55 กิโลกรัม, คลีนแอนด์เจิร์ก 65 กิโลกรัม และ น้ำหนักรวม 120 กิโลกรัม
สำหรับผู้สนใจ สามารถชมการแข่งขันรายการนี้ ได้จากการถ่ายทอด ทาง Facebook/thailand tawa สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, Youtube : Thailand TAWA Official และ www.tawa.or.th จนถึงวันที่ 2 พ.ย. 2564 เร่ิมเวลา 11.00 น. ทุกวัน

Close Menu