ประชุมยกเหล็ก

ประชุมยกเหล็ก

“บิ๊กปรัช” ปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ โดย พันโทหญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร ทำหน้าที่เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม การกีฬาแห่งประเทศ หัวหมาก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563

Close Menu