“จ๋า” งกจัด!!! ซัดไปคนเดียว 3 ทองไม่แบ่งใคร รุ่น 49 ก.ก.หญิง “บุรีรัมย์เกมส์”

“จ๋า” งกจัด!!! ซัดไปคนเดียว 3 ทองไม่แบ่งใคร รุ่น 49 ก.ก.หญิง “บุรีรัมย์เกมส์”

.. ยกนำ้หนัก “บุรีรัมย์เกมส์” รุ่น 49 ก.ก.หญิง เป็นรุ่นสุดท้ายของวันแรก(วันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562) “จ๋า” จิราพรรณ นันทวงษ์ จอมพลังยุวชนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มระดับเซียน เมื่อคว้าคนเดียว 3 ทอง ท่าสแนตช์ 80 กก. (70, 75, 80 ก.ก.) คลีนแอนด์เจิร์ค 105 ก.ก.(90, 100, 105 ก.ก.) น้ำหนักรวม 185 ก.ก.

… ส่วน อัจฉราภรณ์ เจือจันทร์ ของชลบุรีเช่นกันคว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนตช์ 68 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 81 ก.ก. น้ำหนักรวม 149 ก.ก. รจนา แสนพวง(สุพรรณบุรี) 3 เหรียญทองแดง สแนตช์ 66 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 81 ก.ก. น้ำหนักรวม 147 ก.ก.

Close Menu