ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจ

ขอแสดงความเสียใจ
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่ ประเทือง เดชรักษา มารดาพลตำรวจเอกสุเทพ เดชรักษา อดีตอุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ที่เสียชีวิต สิริรวมอายุ 82 ปี วันนี้(14 ก.ค. 63)นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย ที่ปรึกษาสมาคมฯ ในฐานะผู้แทนสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เป็นเจ้าภาพการสวดพระอภิธรรม ณ วัดชะเมา อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช โดยการสวดพระอภิธรรมจะมีจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม จากนั้นวันที่ 18 กรกฎาคม จะมีพิธีฌาปณกิจ ณ สุสานวัดมณีเจริญ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

Close Menu