การอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง

การอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง

วันที่ 2 ของการอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.2562 หลักสูตรในภาคเช้าวันนี้ เป็นรูปแบบการฝึกความแข็งแรงที่เหมาะสมกับชนิดกีฬายกน้ำหนัก โดย รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล และช่วงบ่าย เป็นหลักสูตร ที่เกี่ยวกับ รุ่น+กติกาปรับปรุงใหม่ โดย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ 

Close Menu