ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ข.ก.5 จังหวัดขอนแก่น

Close Menu