ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2551

รายงานผลการแข่งขัน Good Luck Beijing 2008 International Weightlifting Invitational Tournament
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2551
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2551
รายงานผลการแข่งขัน Olympic Games ครั้งที่ 29
รายงานผลการแข่งขัน Omar Moukhtar Tournament & Arabic Championships
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2551
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 1
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2551
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนัก First Santo Domingo Cup ประจำปี 2551
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2551

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2552

รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2552
รายงานผลการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2552
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2552
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2552
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2552
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2552

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2553

รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2553
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนัก Youth Olympic Games Test Event
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2553
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 2
รายงานผลการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 1
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2553
รายงานผลการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักกีฬา Asian Games ครั้งที่ 16
รายงานผลการแข่งขันรายการ 1st IWF CONTINENTAL CLUBS GRAND PRIX (2012 Olympic Games Individual Qualification Event)
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2553

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2554

รายงานผลการแข่งขันรายการChina IWF Weightlifting Grand Prix (Indiv.Olympic Qual.Event)
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2554
รายงานผล 2nd  Youth World Weightlifting Championships
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2554
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 26
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2554
รายงานผลการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน Junior Indonesia Open 2011
รายงานผลการส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกประจำปี 2554
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2554
รายงานผลการแข่งขันรายการ "London Prepares" International Invitational
รายงานผลการแข่งขันรายการ IWF GRAND PRIX – PRESIDENT’S CUP
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2555

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเซีย ประจำปี 2555
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2555
รายงานผลการแข่งขันOlympic Games ครั้งที่ 30
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักสโมสรชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2555
รายงานผลการแข่งขันรายการ IWF GRAND PRIX – PRESIDENT’S CUP
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 3
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2555
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2555

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2556

รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 4
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2556
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2556
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2556
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2556
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2556
รายงานผลการแข่งขันรายการ IWF GRAND PRIX – RF PRESIDENT CUP
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27
สรุปผลการแข่งขันเอเชียนยูธเกมส์ 2556

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2557

รายงานผลการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย(รอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬายุวชนโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 2)และการจัดการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2557
สรุปผลการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหัวฯ คร้ังที่12” และการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักยุวชนนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีคร้ังที่8" ปี2557
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2557
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประจำปี 2557
สรุปผลงานการแข่งขันการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติชิงถว้ยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารคร้ังที่7 ปี2557
สรุปผลการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ปี 2557
สรุปผลผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 4

 

ผลสรุปเหรียญรางวัลปี 2558

สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 17 (ประจำปี 2558) และการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2558
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "เชียงรายเกมส์"
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 (พ.ศ.2558)  "จันทรบูรเกมส์"
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนชิงชะเลิศแห่งโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 (ภาษาไทย)
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9  
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักนานาชาติชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2558 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 13  
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2558  ณ เมือง Wroclaw ประเทศ Poland   
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2558 ณ เมือง Wroclaw ประเทศ Poland (ภาษาไทย)
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1  
สรุปผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 1 (ภาษาไทย)
รายงานผลการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2558
สรุปผลการแข่งขัน 2015 IWF Grand Prix & Qualification Event for Olympic Games 2016 ณ เมือง Fuzhou ,China  
รายงานผลการแข่งขันยกน้าหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจาปี 2558 ณ เมือง Houston ประเทศ UNITED STATES OF AMERICA  
รายงานผลการแข่งขันรายการ Qatar 3rd International Cup ณ เมือง Doha ประเทศ Qatar  
สรุปผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"  
สรุปผลงานการแข่งขันระดับนานาชาติของสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558