**ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย วันที่ 30 มิถุนายน 2560 **

ภาพบรรยาการประชุมผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักทีมชาติไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการต่างๆ ณ ศูนย์ฝึกยกน้ำหนัก ปตท. จังหวัดเชียงใหม่