ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับ

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริหาร IWF พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย เป็น รองประธานสหพันธ์ฯ คนที่ 1,พันเอกนายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี เป็น คณะกรรมการฝ่ายแพทย์,นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย เป็น คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและผู้ฝึกสอน,นางสาวสิริลักษณ์ ทัดมั่น เป็น คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค และต้อนรับพลตำรวจเอกสุเทพ เดชรักษา เป็น อุปนายก และนายธงชัย วรไพจิตร เป็น ที่ปรึกษา สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ คนใหม่