ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ วันที่ 19 มิ.ย.2560

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2560 (IWF Junior World Weightlifting Championships) ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2560 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
การแข่งขันในวันที่ 17 มิ.ย.2560 ไทยส่งนักกีฬา รุ่น 53 กก.หญิง กลุ่ม A สุรจนา คำเบ้า ในท่าสแนทช์ยกได้ 80 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 100 กก. และน้ำหนักรวม 180 กก. คว้าอันดับที่ 6 และรุ่น 62 กก.ชาย กลุ่ม A พงศกร นนดารา ยกท่าสแนทช์ 115 กก. ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กก. และน้ำหนักรวม 255 คว้าอันดับที่ 10

การแข่งขันในวันที่ 18 มิ.ย.2560 ไทยส่ง นักกีฬารุ่น 58 กก.หญิง รัตนาพร ปักการะถา ท่าสแนทช์ 92 กก. ท่าคลีน & เจิร์ก 121 กก.รวม 213 กก. คว้า 1 เหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง