เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)

นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอน นำโดยผู้ช่วยผู้จัดการทีม นายสมภพกรณ์ทอง เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมนักกีฬา(เพิ่มเติม) นางสาวรสสุคนธ์ สอนแก้ว รุ่น 63 กก. , นางสาวดวงอักษร ใจดี รุ่น +90 กก. , นายมานพ จิตระการ รุ่น 77กก. , นายวีรภัทร บุญหลั่ง รุ่น 94 กก.โดยออกเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน NH848 เวลา 09.35 น.ที่ผ่านมา