การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 5

การแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์-มาร์เชียลอาร์ตสเกมส์ ครั้งที่ 5

ระหว่างวันที่ 17-27 กันยายน 2560  ณ เมือง Ashgabat, TURKMENISTAN