การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 29

การแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งโลก ครั้งที่ 29  FISU Universiade ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2560 ณ เมือง Taipei ประเทศ Taiwan

เอกสารประกอบการแข่งขัน
Competition Schedule Download
Technical Handbook Download