การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 “สุพรรณบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2559 “สุพรรณบุรีเกมส์”

ระหว่างวันที่ 9 - 19 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

ถ่ายทอดสดการแข่งขัน    ตารางการแข่งขัน   Live score