การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37  ประจำปี 2559 "นครศรีธรรมราชเกมส์"

ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2559   ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ระเบียบการแข่งขัน     กำหนดการแข่งขันยกน้ำหนัก    Starlist 

  ผลการแข่งขันยกน้ำหนัก 

เอกสารประกอบการแข่งขัน
ใบส่งชื่อ EGAT_เยาวชน Download
ระเบียบการแข่งขัน Download
update schedule Download