กิตติมศักดิ์

นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

 


พลเอกวิมล  วงศ์วานิช
Gen.Vimon  Wongvanich

พลเอกชัยณรงค์  หนุนภักดี
Gen.Chainarong Noonpakdee

 

 


นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ
Mr. Suwat  Liptapanlop

พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย
Maj.Gen.Intarat  Yodbangtoey