การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

View Calendar

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562
ระดับเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3
ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 16-25 มิถุนายน 2562
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ข.ก.5 จังหวัดขอนแก่น

กำหนดการแข่งขัน EGAT 62 ขอนแก่น_ยุวชน_15.06.62
Startbook_ยุวชน_15.06.62_แก้ไข
ResultBook_สรุปผลการแข่งขันยุวชน

กำหนดการแข่งขัน EGAT 62 ขอนแก่น_เยาวชน_20.06.62
Startbook_เยาวชน

ผลการแข่งขันเยาวชน

Result__55 kg_เยาวชนชาย
Result__61 kg_เยาวชนชาย
Result__67 kg_เยาวชนชาย
Result__73 kg_เยาวชนชาย
Result__81 kg_เยาวชนชาย
Result__89 kg_เยาวชนชาย
Result__96 kg_เยาวชนชาย

Result__45 kg_เยาวชนหญิง
Result__49 kg_เยาวชนหญิง
Result__55 kg_เยาวชนหญิง
Result__59 kg_เยาวชนหญิง
Result__64 kg_เยาวชนหญิง
Result__71 kg_เยาวชนหญิง

Close Menu