การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

View Calendar

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระเบียบการแข่งขันระดับเยาวชน

ใบสมัคร_ระดับเยาวชน

แบบฟอร์ม DCAT_อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
แบบฟอร์ม DCAT_อายุไม่ถึง 18 ปี

Close Menu