การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3 และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 14
ระหว่างวันที่ 15-24 กันยายน 2563 ณ โรงยิมเนเซียม 4.000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ระเบียบการแข่งขันระดับยุวชน
ระเบียบการแข่งขันระดับประชาชน

ใบสมัคร_ระดับประชาชน
ใบสมัคร_ระดับยุวชน

แบบฟอร์ม DCAT_อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
แบบฟอร์ม DCAT_อายุไม่ถึง 18 ปี

Close Menu