พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกนำ้หนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย "กฟผ.ก้าวสู่ปีที่ ๕๐ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน" และร่วมมอบเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ที่ หอประชุมเกษม จาติกวณิช ๑ ชั้น ๙ สำนักงานใหญ่ กฟผ. บางกรวย นนทบุรี

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th