👉🏻ยุวชนหญิง รุ่น 63 กก. 
ทิพย์วรา จรถวิล ( 2 เงิน, 1 ทองแดง )
สแนทช์ : 86 กก. ( ทองแดง )
คลีน & เจิร์ก : 108 กก. ( เงิน )
น้ำหนักรวม : 194 กก. ( เงิน )

🏋🏻‍♂️🏋🏻‍♀️🏋🏻‍♂️🏋🏻‍♀️🏋🏻‍♂️🏋🏻‍♀️🏋🏻‍♂️🏋🏻‍♀️

👉🏻ยุวชนชาย รุ่น 77 กก. ( 2 เงิน )
สแนทช์ : 122 กก. ( อันดับ 4 )
คลีน & เจิร์ก : 155 กก. ( เงิน )
น้ำหนักรวม : 277 กก. ( เงิน )

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th