"เจตริน ศรีราม" อันดับ 6
สแนทช์ : 115 กก.
คลีน & เจิร์ก : 139 กก.
น้ำหนักรวม : 254 กก.

***********

"เอกรัตน์ ราชรักษ์" อันดับ 10
สแนทช์ : 105 กก.
คลีน & เจิร์ก : 131 กก.
น้ำหนักรวม : 236 กก.

** เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำไปพัฒนากันต่อไป

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th