เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ภาคบ่าย ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ส.ค.) เป็นการการฝึกและฝึกเขียนโปรแกรม speed strenth training สำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย…

Continue Reading
ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ การใช้จิตวิทยากับนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เช้าวันนี้ (19ส.ค.) จึง เน้นการอบรมเรื่องจิตวิทยา หลักและวิธีฝึกจิตวิทยาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย…

Continue Reading
ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงเน้นเรื่องสารต้องห้าม ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ทีมงาน EDUCATION จากสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DOPING IN SPORT สำหรับกีฬายกน้ำหนักเป็นเวลา 1 วันเต็ม…

Continue Reading
“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”เข้าสู่วันที่สองของการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นสูง ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (17 ส.ค.) มี ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พันโทหญิง ดร. อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่…

Continue Reading
“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”วันแรกของการอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงประจำปี 2563 วันนี้ (17 ส.ค.) โดย ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ชีวกลศาสตร์สำหรับกีฬายกน้ำหนักฯ ซึ่งการอบรม จะมีจนถึงวันที่ (21 ส.ค.) ที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา…

Continue Reading

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูง

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 โดยพิธีเปิด มีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธาน ณ…

Continue Reading

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”เข้าสู่วันที่สองของการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (15 ส.ค.) มี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่ 2020 สำหรับกีฬายกน้ำหนัก…

Continue Reading
“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป”ผู้ร่วมสัมมนา ได้ร่วมอบรมวิชาสุดท้ายของวันนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักที่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก โดย ผ.ศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และนางสาววัลภา ทองนาคการสัมมนาในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.)ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Continue Reading
“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง

“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง การสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ช่วงบ่ายวันนึ้ (15 ส.ค.) เป็นการอบรมภาคปฏิบัติในวิชา ARMY COMBAT FITNESS TEST ซึ่งเป็นการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมประยุกต์ใช้สำหรับกีฬายกน้ำหนัก โดยมี ผ.ศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ และ…

Continue Reading
“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก”

“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก” ผเข้าสู่วันที่สองของการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (15 ส.ค.) มี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่ 2020…

Continue Reading
Close Menu