ทุกความเห็นล้วนสำคัญ เราจะก้าวไปด้วยกัน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทุกความเห็นล้วนสำคัญ เราจะก้าวไปด้วยกัน

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 วันนี้ (20ส.ค.) ผศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ จัดให้มีการแบ่งกลุ่มทำเวิร์คช็อป “ดัชนีชี้วัดเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่เป้าหมายให้เติบโตและยั่งยืน” ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้ฝึกสอนของแต่ละสโมสร ชี้ให้เห็นจุดดี-จุดด้อย ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้กีฬายกน้ำหนักของไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีศักยภาพ ThailandTAWA TAWAofficial

Continue Reading
ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ

ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ โภชนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬา การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ภาคเช้า ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง วันนี้ (20ส.ค.) สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เชิญ อ.อังคณา ปัญญาน้อย ….…

Continue Reading
เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ภาคบ่าย ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ส.ค.) เป็นการการฝึกและฝึกเขียนโปรแกรม speed strenth training สำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย…

Continue Reading
ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ การใช้จิตวิทยากับนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เช้าวันนี้ (19ส.ค.) จึง เน้นการอบรมเรื่องจิตวิทยา หลักและวิธีฝึกจิตวิทยาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย…

Continue Reading
ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงเน้นเรื่องสารต้องห้าม ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ทีมงาน EDUCATION จากสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DOPING IN SPORT สำหรับกีฬายกน้ำหนักเป็นเวลา 1 วันเต็ม…

Continue Reading
“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”เข้าสู่วันที่สองของการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นสูง ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (17 ส.ค.) มี ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พันโทหญิง ดร. อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่…

Continue Reading
“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”วันแรกของการอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงประจำปี 2563 วันนี้ (17 ส.ค.) โดย ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ชีวกลศาสตร์สำหรับกีฬายกน้ำหนักฯ ซึ่งการอบรม จะมีจนถึงวันที่ (21 ส.ค.) ที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา…

Continue Reading

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูง

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 โดยพิธีเปิด มีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธาน ณ…

Continue Reading

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”เข้าสู่วันที่สองของการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (15 ส.ค.) มี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่ 2020 สำหรับกีฬายกน้ำหนัก…

Continue Reading
“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป”ผู้ร่วมสัมมนา ได้ร่วมอบรมวิชาสุดท้ายของวันนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักที่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก โดย ผ.ศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และนางสาววัลภา ทองนาคการสัมมนาในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.)ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Continue Reading
Close Menu