ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ

ฝึกเทคนิคชนะด้วยใจ การใช้จิตวิทยากับนักกีฬาเป็นเรื่องสำคัญ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เช้าวันนี้ (19ส.ค.) จึง เน้นการอบรมเรื่องจิตวิทยา หลักและวิธีฝึกจิตวิทยาสำหรับกีฬายกน้ำหนัก เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้จริง โดยมีผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย…

Continue Reading
ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น

ยกเหล็กยังเข้มเรื่องสารกระตุ้น การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงเน้นเรื่องสารต้องห้าม ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการอบรม สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ทีมงาน EDUCATION จากสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DOPING IN SPORT สำหรับกีฬายกน้ำหนักเป็นเวลา 1 วันเต็ม…

Continue Reading
“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”

“พัฒนาเสริมแกร่งผู้ฝึกสอน”เข้าสู่วันที่สองของการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นสูง ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (17 ส.ค.) มี ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ และ พันโทหญิง ดร. อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่…

Continue Reading
“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”

“บ้านยกเหล็กยังเข้มข้นต่อเนื่อง”วันแรกของการอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงประจำปี 2563 วันนี้ (17 ส.ค.) โดย ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ เป็นวิทยากรในการอบรม เรื่อง ชีวกลศาสตร์สำหรับกีฬายกน้ำหนักฯ ซึ่งการอบรม จะมีจนถึงวันที่ (21 ส.ค.) ที่ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา…

Continue Reading

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูง

ยกเหล็กเดินหน้าต่อ “เสธ.ยอด” เปิดอบรมผู้ฝึกสอนชั้นสูงการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติขั้นสูง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2563 โดยพิธีเปิด มีพลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นประธาน ณ…

Continue Reading

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”

“บ้านยกเหล็กเสริมแกร่งผู้ตัดสิน”เข้าสู่วันที่สองของการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (15 ส.ค.) มี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่ 2020 สำหรับกีฬายกน้ำหนัก…

Continue Reading
“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป” การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก

“ต่อกันที่ภาคปฏิบัติวิชาต่อไป”ผู้ร่วมสัมมนา ได้ร่วมอบรมวิชาสุดท้ายของวันนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักที่บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมกีฬายกน้ำหนัก โดย ผ.ศ.ดร.จอมชัย เลิศอมรรัฐ และนางสาววัลภา ทองนาคการสัมมนาในครั้งนี้ จะดำเนินไปจนถึงวันพรุ่งนี้ (16 ส.ค.)ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

Continue Reading
“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง

“เริ่มภาคปฏิบัติ”หลังจากรับการอบรมภาคทฤษฎีกันมา 1 วันครึ่ง การสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ช่วงบ่ายวันนึ้ (15 ส.ค.) เป็นการอบรมภาคปฏิบัติในวิชา ARMY COMBAT FITNESS TEST ซึ่งเป็นการทดสอบร่างกาย เพื่อความพร้อมประยุกต์ใช้สำหรับกีฬายกน้ำหนัก โดยมี ผ.ศ.ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์ และ…

Continue Reading
“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก”

“วันที่สองยังเข้มข้นบ้านยกเหล็ก” ผเข้าสู่วันที่สองของการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ยังคงติวเข้ม วันนี้ (15 ส.ค.) มี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และ ดร.สิริลักษณ์ ทัดมั่น กรรมการฝ่ายเทคนิคสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ/ที่ปรึกษาสมาคมฯ เป็นวิทยากรในการสัมมนา เรื่อง รุ่นและกติกาที่ปรับปรุงใหม่ 2020…

Continue Reading
”ติวเข้ม”
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

”ติวเข้ม”

''ติวเข้ม''สำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา นำโดย นายแพทย์มีชัย อินวู๊ด ผู้อำนวยการสำนักควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง DOPING IN SPORT สำหรับกีฬายกน้ำหนักเมื่อวานนี้ (14 ส.ค.) ในการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563…

Continue Reading
Close Menu