ผลการแข่งขันในปี 2017

 

1.Senior Asian weightlifting championships 2017

Ashgabat, Turkmanistan

April 23-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNjRnQmI1akJFMmM

 

2.Youth World weightlifting championships 2017

Bangkok, Thailand

April 3-10, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGNGg4TEx0MEdybHM

 

3.Asian Youth Championships 2017

Kathmandu, Nepal

July 21-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGbVhlelJxcm1wNTQ

 

4.Asian Junior Championships 2017

Kathmandu, Nepal

July 21-29, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGSUZxS3pnM2FlWW8

 

5.2017 IWF Junior world championships 

Tokyo, Japan

June 15-23, 2017

https://drive.google.com/open?id=0B2A0DfZBbasGYmJXSUJWMEZjcGc

 

 
 
 
   
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท)
286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ (ตึก 25 ชั้น) ชั้น 20 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240กรุงเทพมหานคร 10240
Bangkok 10240 THAILAND
อีเมลล์ : tawa@tawa.or.th
โทรศัพท์ : 0-2170- 9461
โทรสาร : 0-2170- 9462

Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)
286 Sports Authority of Thailand, Ramkhamhaeng Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 THAILAND
E-mail : tawa@tawa.or.th
Tel : 0-2170- 9461
Fax : 0-2170- 9462


Copyright 2016 by tawa.or.th