สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ คาดกระบวนการสอบสวนภายในของสมาคมฯ หลังจาก 8 นักยกเหล็กถูกตรวจพบสารต้องห้าม เสร็จสิ้น ภายในเดือนเม.ย.นี้

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ คาดกระบวนการสอบสวนภายในของสมาคมฯ หลังจาก 8 นักยกเหล็กถูกตรวจพบสารต้องห้าม เสร็จสิ้น ภายในเดือนเม.ย.นี้

สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ คาดกระบวนการสอบสวนภายในของสมาคมฯ หลัง 8 นักยกน้ำหนักทีมชาติไทย ถูกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานานาชาติ ตรวจพบสารต้องห้าม เสร็จส้ิน ภายในเดือนเม.ย.นี้ และพร้อมแจ้งให้สหพันธ์ฯ ทราบทันที ด้านตัวอย่างปัสสาวะบี ของนักกีฬาไทย 3 คน ถูกเปิดไปแล้ว แต่ยังรอผลว่าเป็นอย่างไร ส่วนที่เหลือ จะมีการเปิดตัวอย่าง วันที่ 18 มี.ค.นี้ต่อไป “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย เผยแม้สมาคมฯ จะระงับการส่งนักกีฬาแข่งรายการนานาชาติ แต่การแข่งขันภายในประเทศยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนา ด้าน ไอโอซี จะชี้ขาดว่ายกน้ำหนัก มีบรรจุในโอลิมปิก 2024 หรือไม่ ในการประชุมปลายเดือนมี.ค.นี้ 

“เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 เปิดเผยถึงกรณีสมาคมฯ จะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ที่ 8 นักยกน้ำหนักของไทย ถูกสหพันธ์ฯ ตรวจพบสารต้องห้ามจะคลี่คลายว่า ในเรื่องนี้ สหพันธ์ฯ ให้สมาคมฯ ส่งรายงาน การสอบสวนภายในของสมาคมฯ ก่อนวันที่ 1 ส.ค.นี้ แต่ตอนนี้กระบวนการสอบสวนภายในของสมาคมฯ มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะเสร็จส้ินเร็วกว่านั้น ภายในเดือนเม.ย.นี้น่าจะเรียบร้อย 

พล.ต.อินทรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับตัวอย่างปัสสาวะบี ของนักกีฬาไทย 3 คน สหพันธ์ฯ เปิดตัวอย่างบี ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งยังรอผลอยู่ว่าเป็นอย่างไร ส่วนนักกีฬากลุ่มที่เหลือ สหพันธ์ฯ จะมีการเปิดตัวอย่าง บี ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แม้สมาคมฯ จะระงับการส่งนักกีฬาแข่งขันในรายการระดับนานาชาติ แต่การแข่งขันภายในประเทศ ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รวมถึงในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้หยุดนิ่ง ในระหว่างที่รอผลการตรวจสารต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ทราบมาด้วยว่า คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี จะชี้ขาดว่า ยกน้ำหนัก จะมีบรรจุในโอลิมปิก 2024 หรือไม่ ในการประชุมระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค.นี้ ซึ่งผลของการพิจารณาดังกล่าว ถือว่าสำคัญมาก เพราะมีผลต่ออนาคตของกีฬายกน้ำหนักโลก และของไทย 

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ที่ผ่านมา สมาคมฯ ต่อต้านการใช้สารกระตุ้นต้องห้ามมาตลอด ก่อนหน้านี้ ในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2561 เมื่อระหว่างวันที่ 2-10 พ.ย.ปีก่อน องค์กรที่ดูเรื่องการตรวจสารต้องห้ามของไทย ก็เก็บตัวอย่างนักกีฬาไป ขณะที่ก่อนแข่ง และระหว่างแข่ง สหพันธ์ฯ ก็เก็บตัวอย่างนักกีฬาไปด้วยเช่นกัน ซึ่งผลออกมาไม่พบสารต้องห้ามแต่อย่างใด แต่เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ปีที่แล้ว สหพันธ์ฯ กลับแจ้งมาว่าพบสารต้องห้ามในนักกีฬาไทย  

Close Menu