ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ

ไม่เน้นปริมาณ แต่เน้นคุณภาพ

โภชนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักกีฬา
การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ภาคเช้า ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง วันนี้ (20ส.ค.) สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เชิญ อ.อังคณา ปัญญาน้อย …. มาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมอบรม เกี่ยวกับโภชนาการของนักกีฬายกน้ำหนัก ไม่ใช่แค่ให้อิ่มท้อง แต่อาหารทุกมื้อต้องครบ 5 หมู่ และปรับเหมาะสมกับนักกีฬาแต่ละคน เพื่อความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

ThailandTAWA

TAWAofficial

Close Menu