แถลงการณ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC มีมติระงับเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของยกน้ำหนักทีมชาติไทย

แถลงการณ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC มีมติระงับเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของยกน้ำหนักทีมชาติไทย

แถลงการณ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเรื่อง คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC มีมติระงับเรื่องการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาของยกน้ำหนักทีมชาติไทย ตามที่ นางสาวรัตติกาล กุลน้อย (ศิริภุช กุลน้อย) อดีตนักกีฬายกน้ำหนักหญิงทีมชาติไทย ผู้ที่ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปี 2012 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้ถูกผู้สื่อข่าวชาวเยอรมันแอบบันทึกวิดีโอในการสนทนาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากไม่เข้าใจภาษาการสนทนาและหลงเชื่อว่าเป็นลูกค้าที่สนใจมาสมัครเป็นสมาชิกของสถานประกอบการในการออกกำลังกาย โดยผู้สื่อข่าวคนดังกล่าว อ้างว่านักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทย ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในระดับชาตินั้น จากกรณีดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC ได้มอบหมายให้หน่วยงานอิสระตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ หรือ ITA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจหาสารต้องห้ามทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ผ่านมา ดำเนินการตรวจสอบ อีกครั้ง และได้รายงานผลการสอบสวนให้ คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC ได้ประชุมในวาระเพื่อพิจารณา ตามรายงานของหน่วยงานอิสระตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ หรือ ITA กรณีประเด็นอันเป็นสาระสำคัญที่นักข่าวชาวเยอรมันนำเสนอสารคดีเชิงข่าวโดยอ้างบทสนทนาของ นางสาวรัตติกาล กุลน้อย (ศิริภุช กุลน้อย) ว่านักกีฬายกน้ำหนักของประเทศไทย ใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาตั้งแต่อายุ 13 ปี สำหรับการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักในระดับชาติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC ได้พิจารณาจากช่วงที่ นางสาวรัตติกาล ให้ข้อมูลนั้นถือเป็นเพียงบทสนทนาและเป็นเพียงการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวที่มีการปรุงแต่งปราศจากข้อเท็จจริง และ ไม่ได้อยู่ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ไม่ปรากฏพยาน หลักฐานตามข้อกล่าวอ้างแต่อย่างใด คณะกรรมการบริหารโอลิมปิกสากล หรือ IOC จึงมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้ปิดคดี โดยข้อกล่าวหานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยใช้สารต้องห้ามทาง การกีฬาเป็นอันพ้นมลทิน ให้ระงับเรื่องถือเป็นที่สิ้นสุด
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
17 กรกฎาคม 2563

credit : ภาพถ่ายจาก
https://www.olympic.org/news/ioc-executive-board-discusses-future-games-and-anti-doping

Close Menu