“เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เสียสละ ให้วงการยกน้ำหนักโลก เดินหน้า ประกาศถอนตัวจากการเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

“เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เสียสละ ให้วงการยกน้ำหนักโลก เดินหน้า ประกาศถอนตัวจากการเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

“เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย เสียสละ ให้วงการยกน้ำหนักโลก เดินหน้า ประกาศถอนตัวจากการเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ถึงแม้ตามธรรมนูญถือว่าได้ตำแหน่งโดยชอบธรรม ระบุหลังพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแห่งกีฬายกน้ำหนัก ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน และเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปประสานงานกับไอโอซี ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงป้องกันผู้ที่พยายามทำลายกีฬายกน้ำหนักจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนต่อสาธารณะ ทำให้กีฬานี้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์เปราะบาง ที่ประชุมจึงแต่งตั้งให้ ดร.ไมเคิล อิรานี่ เป็นรักษาการประธานสหพันธ์ฯ คนใหม่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตามที่สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ครั้งล่าสุด สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ได้มีมติแต่งตั้งให้ “เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่รักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ แทน อูร์ซูลา พาพันเดีย จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเร่งปฎิรูปการทำงานของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ให้ทาง คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ได้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะพัฒนากีฬายกน้ำหนัก ให้คงอยู่ในกีฬาโอลิมปิก ต่อไป อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดแห่งกีฬายกน้ำหนักในสถานการณ์โควิด-19 ขณะนี้ ทำให้มีข้อจำกัดในการดำเนินงานหลาย ๆ ด้าน และเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไปประสานงานกับไอโอซี ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย ขอเสียสละ ให้วงการยกน้ำหนักโลก เดินหน้าไปได้ จึงประกาศถอนตัวจากการเป็นรักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ถึงแม้ตามธรรมนูญถือว่าได้ตำแหน่งโดยชอบธรรม แต่เพื่อป้องกันผู้ที่พยายามทำลายกีฬายกน้ำหนักจากผู้ที่เสียผลประโยชน์ที่ให้ข้อมูลบิดเบือนต่อสาธารณะ ทำให้กีฬายกน้ำหนักตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย และกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ จึงจำเป็นต้องปกป้องกีฬายกน้ำหนัก โดยพิจารณาถึงผู้ที่สามารถเดินทางในทวีปยุโรปในเวลานี้ได้ และยังต้องเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับหน่วยงานการป้องกันการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ที่ประชุมจึงมีมติให้ ดร.ไมเคิล อิรานี่ กรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ เป็นรักษาการประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ต่อจากพลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย#ThailandTAWA#TAWAofficial

Close Menu