“เสธ.ยอด” พร้อมผลักดันให้ ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ฝึกในโซนภาคตะวันตก

“เสธ.ยอด” พร้อมผลักดันให้ ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ฝึกในโซนภาคตะวันตก

“เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ และประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ พร้อมผลักดันให้ ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์ฝึกในโซนภาคตะวันตก หลังเดินทางไปตรวจเยี่ยมถึงที่ และพบว่า มีทุกอย่างพร้อม ทั้งสถานที่ บุคลาการ และการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้มั่นใจว่าศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี จะสร้างนักกีฬาดาวรุ่ง ก้าวไปสู่ทีมชาติไทย เพื่อเป้าหมายความสำเร็จในโอลิมปิก แอลเอ 2028 ร่วมกัน
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม2563 “เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ และประธานที่ปรึกษา สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, พลอากาศเอกจิรศักดิ์ ภูวนาถรถนุรักษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการเตรียมนักกีฬารุ่นใหม่ มุ่งสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028
สำหรับศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ ดร.(เจ้าคุณเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดเหนือ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีอาจารย์ชวลิต บุญทำดี เป็นประธานชมรมกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ฝึกแห่งนี้ ได้ผลิตนักกีฬาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เช่น นาวาตรีหญิงอารีย์ วิรัตน์ถาวร นักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก เอเธนส์ 2004 และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาแล้วมากมาย
ทั้งนี้ พลตรีอินทรัตน์ ได้กล่าวให้กำลังใจนักกีฬาและบุคลากรของศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี และเห็นว่า ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักจังหวัดกาญจนบุรี มีความพร้อมสูง ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ และการให้การสนับสนุนของหน่วยงานในพื้นที่ จึงน่าที่จะสามารถพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายในการสร้างกีฬาพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศได้ ที่สำคัญสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกในโซนภาคตะวันตก ได้ด้วย
“สมาคมฯ พร้อมให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรี สร้างนักกีฬาดาวรุ่ง ก้าวไปสู่ทีมชาติไทย ให้บรรลุเป้าหมายในการเตรียมนักกีฬายกน้ำหนักมุ่งสู่กีฬาโอลิมปิกเกมส์ แอลเอ 2028 ร่วมกัน ต่อไป” พลตรีอินทรัตน์ กล่าว

Close Menu