เสธยอด และคณะ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เสธยอด และคณะ มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นายขจรศักดิ์ สิงโตกุล อุปนายกสมาคมฯ และนายสมโภชน์ ยิ้มพลอย กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ 2563 แด่ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563

Close Menu