เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย

เพิ่มความรู้เสริมแกร่งร่างกาย

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2563 ภาคบ่าย ที่โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ช่วงบ่ายวันนี้ (19 ส.ค.) เป็นการการฝึกและฝึกเขียนโปรแกรม speed strenth training สำหรับนักกีฬายกน้ำหนัก เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย โดยเน้นไปที่กล้ามเนื้อ ซึ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาทุกประเภท ให้นักกีฬามีศักยภาพ ที่ดีขึ้น
โดย มี อ.มาโนชย์ บุตรเมือง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

Close Menu