เขต 3 มาแรง ยกน้ำหนัก ‘อุดรธานีเกมส์’

เขต 3 มาแรง ยกน้ำหนัก ‘อุดรธานีเกมส์’

การแข่งขันยกน้ำหนัก กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์” ที่โรงยิมวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ผลปรากฎว่า

รุ่น 49 กก. หญิง สแนทช์ เหรียญทอง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 66 กก., เหรียญเงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 65 กก., เหรียญทองแดง ปทุมภรณ์ รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 61 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง ปทุมภรณ์ รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 80 กก., เหรียญเงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 78 กก., เหรียญทองแดง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 77 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ชดาพร โพธิ์ศรี เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 143 กก. (ทำน้ำหนักรวมได้ก่อน), เหรียญเงิน นงนภัส สิงห์ลา เขต 7 สุพรรณบุรี สถิติ 143 กก., เหรียญทองแดง ปทุมภรณ์ รัตนพันธุ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 141 กก.,

รุ่น 61 กก. ชาย ชินดนัย ทักษิณ จอมพลังจาก เขต 3 นครราชสีมา กวาด 3 เหรียญทอง เร่ิมจากสแนทช์ เหรียญทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 105 กก., เหรียญเงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 100 กก., เหรียญทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 97 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค เหรียญทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 130 กก., เหรียญเงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 120 กก., เหรียญทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 116 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ชินดนัย ทักษิณ เขต 3 นครราชสีมา สถิติ 235 กก., เหรียญเงิน สมศักดิ์ เยอเบอะ เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 220 กก., เหรียญทองแดง ปัญญา สุดงาม เขต 4 ขอนแก่น สถิติ 213 กก.

รุ่น 55 กก.หญิง สุรัสวดี ยอดสาร นักยกลูกเหล็กสาวจากเขต 8 สุราษฎร์ธานี คว้าทั้ง 3 เหรียญทอง พร้อมทำลายสถิติทั้ง 3 รายการ สแนทช์ เหรียญทอง สุรัสวดี ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 74 กก.,​เหรียญเงิน สุชาดา สุขเกษม เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 65 กก.,​ เหรียญทองแดง อังคณา ทองสัมฤทธิ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 64 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง สัรัสวดี ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี สถิติ 95 กก., เหรียญเงิน ปนัดดา ดวงทองมาเขต 3 นครราชสีมา สถิติ 85 กก., เหรียญทองแดง อังคณา ทองสัมฤทธิ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 81 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง สุรัสวดี ยอดสาร เขต 8 สุราษฎร์ธานี 169 กก., เหรียญเงิน อังคณา ทองสัมฤทธิ์ เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 145 กก., เหรียญทองแดง สุชาดา สุขเกษม เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 144 กก.

และรุ่น 67 กก.ชาย ธนโชติ พรมชาติ จอมพลังจากเขต 3 ศรีสะเกษ กวาด 3 เหรียญทอง และทำลายสถิติทั้ง 3 ท่า เร่ิมจาก สแนทช์ เหรียญทอง ธนโชติ พรมชาติ เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 115 กก., เหรียญเงิน อนุชา อินทรักษา เขต 1 อ่างทอง สถิติ 110 กก.,​ เหรียญทองแดง ภัทรพล นาน้อย เขต 6 นครสวรรค์ สถิติ 105 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ก เหรียญทอง ธนโชติ พรมชาติ เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 142 กก., เหรียญเงิน อนุชา อินทรักษษ เขต 1 อ่างทอง สถิติ 135 กก., เหรียญทองแดง ธนพล ขุมชุม เขต 8 นครศรีธรรมราช สถิติ 132 กก., น้ำหนักรวม เหรียญทอง ธนโชติ พรมชาติ เขต 3 ศรีสะเกษ สถิติ 257 กก., เหรียญเงิน อนุชา อินทรักษา เขต 1 อ่าวทอง สถิติ 245 กก., เหรียญทองแดง ภัทรพล นาน้อย เขต 6 นครสวรรคผ สถิติ 235 กก.

Close Menu