อดีตเลขาฯ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ขึ้นเป็นอธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่

อดีตเลขาฯ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ขึ้นเป็นอธิบดีกรมพลศึกษาคนใหม่

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อดีตเลขาฯ สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ในฐานะผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


#ThailandTAWA
#TAWAofficial

Close Menu