สวัสดีปีใหม่… บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

สวัสดีปีใหม่… บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด

สวัสดีปีใหม่…พล.อ.อ.จิรศักดิ์ ภูวนารถนุรักดิ์ และ พล.ท.พิบูลย์ วิเชียรวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย กรรมการบริหารสมาคมฯ
และนายไชยรัตน์ อุดมกิจปัญญา รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายธิติ พฤกษ์ชะอุ่ม รองประธานกรรมการอำนวยการบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด และนายพจน์ วงศ์พัฒนสิน
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ที่สำนักงานบริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563

Close Menu