สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยได้ประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิตว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”เป็นคติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยได้ประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิตว่า “โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”เป็นคติธรรม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชน

โพสต์โดย Thailand TAWA เมื่อ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2019
Close Menu