สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา ในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ปราศจากความทุกข์ สุขภาพแข็งแรง

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯด้วยดีเสมอมา ในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ปราศจากความทุกข์ สุขภาพแข็งแรง

โพสต์โดย Thailand TAWA เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019
Close Menu