ยกเหล็กไทย เล็งร่วมมือกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ในการพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

ยกเหล็กไทย เล็งร่วมมือกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ในการพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เล็งร่วมมือกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ในการพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ให้มีควาพร้อมมากที่สุด โดย โรงพยาบาลพระราม 9 มี คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีประสิทธิภาพ และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่ง สมาคมฯ มองว่า มีประโยชน์กับนักกีฬาเป็นอย่างมาก จึงเตรียมที่จะลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) เพื่อทำงานร่วมกัน ในเร็ว ๆ นี้
สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เดินหน้าพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เตรียมที่จะร่วมมือ กับ โรงพยาบาลพระราม 9 ในการพัฒนานักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย ให้มีควาพร้อมมากที่สุด ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ
ในปัจจุบัน โรงพยาบาลพระราม 9 ได้เปิด 5 คลินิกหลัก FIX & FIT สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็ง ซึ่งหนึ่งในนั้น มี คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่มีประสิทธิภาพ และมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมอยู่ด้วย ซึ่ง สมาคมฯ มองว่า มีประโยชน์กับนักกีฬาทีมชาติไทย เป็นอย่างมาก จึงเตรียมที่จะลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) กับโรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อทำงานร่วมกัน ในเร็ว ๆ นี้
ทั้งนี้ ผู้บริหารของสมาคมฯ นำโดย พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย รองประธานสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ คนที่ 1 และประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ, คุณบุษบา ยอดบางเตย เลขาธิการสหพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเซีย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ, นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมฯ, พ.ท.หญิง ดร.อภิญญา ดัชถุยาวัตร เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ของโรงพยาาลพระราม 9 มาเรียบร้อยแล้ว โดยมีนายประพัฒน์ จันทร์เอื้อ ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้รายละเอียด
นายปรัชญา กีรตินันท์ นายกสมาคมฯ กล่าวว่า แนวทางการทำงานของ คลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลพระราม 9 ได้มีการวางไว้ว่า กรณีของการบาดเจ็บเฉียบพลัน ทางสถาบันมีโปรแกรม Back to the Match ซึ่งให้การรักษาที่สอดคล้องกับกระบวนการซ่อมแซมของร่างกายโดยธรรมชาติ ด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ช่วยให้ลดอาการและส่งเสริมกระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื้อที่บาดเจ็บ
ตลอดจนมีอุปกรณ์ในการฝึกซึ่งครบวงจร ได้แก่ ห้องยิม ธาราบำบัด และเครื่องทดสอบสมรรถภาพส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่บาดเจ็บ ว่าพร้อมที่จะกลับไปเล่นกีฬา ได้อย่างปลอดภัย และมั่นใจ
“การทำงานของคลินิกรักษาการบาดเจ็บจากกีฬาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ถือว่า สอดคล้องกับการที่นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย มีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งบริเวณกล้ามเนื้อ และต้องการได้รับการรักษาที่ถูกวิธี เพื่อจะได้กลับมามีร่างกายที่พร้อมสมบูรณ์ สมาคมฯ จึงได้ประสานกับทางโรงพยาบาลพระราม 9 เพื่อลงนามบันทึกช่วยจำ (เอ็มโอยู) ทำงานร่วมกันต่อไป” นายปรัชญา กล่าว

Close Menu