“วิลาวัณย์” ไม่ยอมน้อยหน้า คว้าคนเดียว 3 ทอง รุ่น 55 ก.ก.หญิงใน”บุรีรัมย์เกมส์”

“วิลาวัณย์” ไม่ยอมน้อยหน้า คว้าคนเดียว 3 ทอง รุ่น 55 ก.ก.หญิงใน”บุรีรัมย์เกมส์”

ยกน้ำหนัก”บุรีรัมย์เกมส์” รุ่น 55 ก.ก.หญิง ที่ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม วิลาวัณย์ ลากอก จากจ.ชลบุรี โชว์ฟอร์มสะท้านเวที เก็บไปคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ 78 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค 92 ก.ก. น้ำหนักรวม 170 ก.ก.

.. เหรียญเงิน ท่าสแนตช์ สุรัสวดี ยอดสาร(สุราษฎร์ธานี) 72 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค พัชรีวรรณ ยีรัก(นครสวรรค์) 90 ก.ก. น้ำหนักรวม พัชรีวรรณ ยีรัก(นครสวรรค์) 160 ก.ก.

.. เหรียญทองแดง สแนตช์ พัชรีวรรณ ยีรัก(นครสวรรค์) 70 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค สุรัสวดี ยอดสาร(สุราษฎร์ธานี) 87 ก.ก. น้ำหนักรวม สุรัสวดี ยอดสาร(สุราษฎร์ธานี) 159 ก.ก. 

Close Menu