วันนี้ยังไงกัน!!!! ซิว 3 ทองคนเดียวทุกรุ่น “ธีระวัตร” ก็ไม่เว้น เลียนแบบเพื่อนเหมือนกัน

วันนี้ยังไงกัน!!!! ซิว 3 ทองคนเดียวทุกรุ่น “ธีระวัตร” ก็ไม่เว้น เลียนแบบเพื่อนเหมือนกัน

ปิดท้ายที่รุ่น 67 ก.ก. ชาย ธีระวัตร รัตน์เพชร ของนครราชสีมา คว้า 3 เหรียญทองคนเดียวเหมือนกับสองรุ่นที่ผ่านมา ท่าสแนตช์ ธีระวัตร์ ยกได้ 119 ก.ก.(112, 117, 119 ก.ก.) คลีนแอนด์เจิร์ค 141 ก.ก. น้ำหนักรวม 260 ก.ก.

.. เหรียญเงิน ท่าสแนตช์ กันตวิชญ์ กัลเกตุ(ชลบุรี) 118 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค เจตริน ศรีราม 140 ก.ก. น้ำหนักรวม กันตวิชญ์ กัลเกตุ(ชลบุรี) 256 ก.ก.

.. เหรียญทองแดง สแนตช์ เจตริน ศรีราม 110 ก.ก. คลีนแอนด์เจิร์ค กันตวิชญ์ กัลเกตุ(ชลบุรี) 138 ก.ก. น้ำหนักรวม เจตริน ศรีราม 250 ก.ก.

Close Menu