วันที่ 4 การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นกลาง

วันที่ 4 การอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักขั้นกลาง

วันที่ 4 ของการอบรม สำหรับหลักสูตรผู้ฝึกสอนขั้นกลาง ระหว่างวันที่ 25-29 พ.ค.2562 หลักสูตรในวันนี้เป็นการคัดเลือกนักกีฬา การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม และการฝึกเขียนโปรแกรม โดย Mr.Lukman ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย อ.ศักดิ์ชัย ธิตะจารี และ อ.สุริยา ดัตถุยาวัฒน์ วิทยากรประจำสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ 
#สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
#ThailandTAWA
#การกีฬาแห่งประเทศไทย
#กองทุนพัฒนากการกีฬาแห่งชาติ

Close Menu